به روز شده در: ۱۰ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۶
ساجد
ساجد
تصاویر/ شهید «مسلم فراهانی» (۲)
شهید «مسلم شیرین‌آبادی فراهانی» پانزدهم تیر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت ترکش در «اسلام‌آباد غرب» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «مسلم فراهانی» (۱)
شهید «مسلم شیرین‌آبادی فراهانی» پانزدهم تیر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت ترکش در «اسلام‌آباد غرب» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «محمدرضا شعبانی»
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «محمدرضا شعبانی» (۲۸)
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «محمدرضا شعبانی» (۲۷)
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «محمدرضا شعبانی» (۲۶)
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «محمدرضا شعبانی» (۲۵)
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «محمدرضا شعبانی» (۲۴)
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «محمدرضا شعبانی» (۲۳)
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «محمدرضا شعبانی» (۲۲)
شهید «محمدرضا شعبانی» پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۵ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و یکم دی سال ۱۳۶۵، در «شلمچه» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
صفحه  از ۹۶۶۴
پربیننده ها