به روز شده در: ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹
ساجد
ساجد
شهید «رضا گودینی» بیست و چهارم تیر ۱۳۴۱، در کرمانشاه متولد شد. پدرش، ولی نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و سوم فروردین ۱۳۶۲، در «فکه» بر اثر اصابت ترکش شهید شد و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.
تصاویر/ شهید «رضا گودینی» (۳)
شهید «رضا گودینی» بیست و چهارم تیر ۱۳۴۱، در کرمانشاه متولد شد. پدرش، ولی نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و سوم فروردین ۱۳۶۲، در «فکه» بر اثر اصابت ترکش شهید شد و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.
تصاویر/ شهید «رضا گودینی» (۴)
شهید «رضا گودینی» بیست و چهارم تیر ۱۳۴۱، در کرمانشاه متولد شد. پدرش، ولی نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و سوم فروردین ۱۳۶۲، در «فکه» بر اثر اصابت ترکش شهید شد و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.
تصاویر/ شهید «رضا گودینی» (۲)
شهید «رضا گودینی» بیست و چهارم تیر ۱۳۴۱، در کرمانشاه متولد شد. پدرش، ولی نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و سوم فروردین ۱۳۶۲، در «فکه» بر اثر اصابت ترکش شهید شد و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.
تصاویر/ شهید «رضا گودینی» (۱)
شهید «رضا گودینی» بیست و چهارم تیر ۱۳۴۱، در کرمانشاه متولد شد. پدرش، ولی نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ بیست و سوم فروردین ۱۳۶۲، در «فکه» بر اثر اصابت ترکش شهید شد و تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده است.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۴)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۵)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۳)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۲)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۱)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
صفحه  از ۹۶۰۴
پربیننده ها
آخرین اخبار