به روز شده در: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۸
سردار شریف:
مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به نحوه مواجهه رسانه‌ها به ماجرای دستگیری تفنگداران دریایی آمریکا گفت: اصحاب رسانه همواره خفت و ذلت آمریکایی‌ها برابر اراده و هوشیاری ملت ایران را به شایستگی نمایان ساخته‌اند.
کد خبر: ۹۵۲۸۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۹ - 09August 2016

اصحاب رسانه خفت آمریکایی‌ها در برابر ملت ایران را به شایستگی نشان دادند

به گزارش گروه امنیتی دفاعی دفاع پرس، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه، در جمع فعالان عرصه خبر و رسانه در این نهاد با گرامیداشت روز خبرنگار و اشاره به رسالت و نقش خطیر رسانهها در نمایانسازی برجستگیها و درخشندگیهای ملت ایران و نظام اسلامی اظهار داشت: اصحاب رسانه امروز نقش بهسزایی در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به مردم عهدهدار هستند و با رعایت تقوا و اخلاق حرفهای و امانتداری در انتقال اخبار و پرهیز از فریب، تحریف و تخریب تأثیر انکارناپذیری در آرامش و آگاهی عمومی و همراهسازی مخاطبین در مسیر آرمانها و نیازهای جامعه دارند.

وی افزود: رسانهها از ارکان قدرت در دوره معاصر قلمداد میشوند و تلاش قدرتهای سلطهگر و مستکبر در استفاده از این ابزار برای نیل به اهداف و مقاصد شیطانی و ضد بشری حاوی نکاتی است که آگاهی مردم از آن ضروری به نظر میرسد.

سردار شریف امپریالیسم رسانهای را ابزار امریکا و صهیونیسم بینالملل برای تحقق امپراتوری و نظام یک قطبی و سلطهمحور دانست و خاطرنشان کرد: شبکهسازیهای رسانهای در اقصینقاط جهان، امروز مهمترین نقش را برای هدفگذاریهای نظام سلطه و صهیونیسم ایفا میکنند؛ در واقع رسانهها در راهبردها و نقشههای تحقق امپراتوری امریکا از بازیگران و نقشآفرینان اصلی به شمار میروند.

مسئول روابط عمومی کل سپاه شتاب تحولات و تغییرات حوزه فنآوری ارتباطات و اطلاعات و به صحنه آمدن رسانههای نوظهور مانند اینترنت، تلفنهای هوشمند و شبکههای اجتماعی را موضوعی حائز اهمیت و نیازمند اعمال رویکردهای واقعبینانه، واقعگرایانه و خردمندانه دانست و گفت: ظرفیتهای جدید و قدرتمند رسانهای میتواند با مدیریت و طرح ریزیهای دقیق، مطمئن و هوشمندانه به فرصتی برای خنثیسازی سناریوهای جبهه دشمن و در عین حال انتقال پیامهای راستین انقلاب اسلامی و ملت ایران به ملل و جوامع تشنه و نیازمند هدایت و گریز از ظلم و ستم سلطهگران تلقی شود.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه "قرائن و مستندات حکایت از جنگ رسانهای و عملیات روانی تمامعیار نظام سلطه و استکبار علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران دارد" تصریح کرد: دشمنان با فعالسازی اتاقهای فکر و توطئه با استفاده از نیروهای مجرب و ورزیده در حوزه عملیات روانی که در پشت صحنه فعال هستند، یک جنگ تمامعیار رسانهای سازمانیافته و هماهنگی را با همراهسازی رسانههای فعال در شبکه رسانهای وابسته به ابرسرمایهداری غرب و صهیونیسم، عملیاتی کردهاند؛ که هوشیاری و هوشمندی برابر آن از حیاتی ترین نیازهای امروز کشور است.

وی افزود: اگر هدف اصلی جنگ نرم دشمن را تغییر باورها و تضعیف اراده ملت ایران بدانیم، بیتردید نقشآفرینان اصلی این فرایند، رسانهها هستند.

سردار شریف با تأکید بر ضرورت مقابله با جنگ رسانهای دشمن و ارتقای آمادگیها و آگاهیها در این نبرد حساس و تعیینکننده گفت: جامعه فهیم و متعهد رسانهای کشور اعم از خبرگزاریها، مطبوعات و بهویژه رسانه ملی امروز خط مقدم مقابله ملت ایران در عرصه جنگ نرم و جدال رسانهای دشمن محسوب میشوند.

مسئول روابط عمومی کل سپاه تصریح کرد: تولید و ارائه تصویرهای فاخر و تأثیرگذار از وحدت، اراده و اقتدار ملی و نشان دادن هوشیاری آحاد ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه دشمن شناسی و مصاف با تهدیدات، بیانگر شناخت درست رسانههای کشور از وظایف، مسئولیتها و اولویتهای امروز خود است.

سردار شریف اهتمام به همافزایی و طرحریزی برای جریانسازیهای هوشمندانه رسانهای علیه سناریوهای تبلیغاتی و جنگ نرم دشمن را از الزامات و مقتضیات پیشِ روی جامعه رسانهای کشور عنوان و تأکید کرد: برجستهسازی امنیت مثال زدنی امروز کشور در منطقه پرآشوب و پرفتنه ناشی از تروریسم تکفیری که حتی دولتها و کشورهای مدعی اتکا به حمایت امریکا و اروپا را در امان قرار نداده، از موضوعاتی است که خواهد توانست جبهه رسانهای دشمن که درصدد سیاهنمایی وضعیت داخلی کشور است را منفعل و به عقب راند.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در نمایش قدرت ملی و اقتدار دفاعی کشور را بسیار مهم و حساس توصیف و با برشماری مصادیقی از آن افزود: جامعه رسانهای کشور بهویژه خبرنگاران و تصویربرداران متعهد با حضور مشتاقانه در رزمایشها و عرصههای نمایش توانمندیها و دستاوردهای دفاعی سپاه ازجمله رونمایی از شهر موشکی سپاه، تولید پهپاد RQ170 ایرانی و نیز انعکاس آمادگیهای انکارناپذیر این سازمان برابر تحرکات قدرتهای فرامنطقهای ازجمله در ماجرای توقیف شناورهای رزمی متجاوز امریکا و دستگیری تفنگداران دریایی این کشور در خلیج فارس، این نهاد مردمی و انقلابی را برای ملت ایران امنیتآفرین و آرامشبخش معرفی کرده است.

سردار شریف تأکید کرد: اصحاب رسانه در کنار سپاه و سایر نیروهای مسلح یک جبهه مقتدر و واحد برابر تهدیدات اردوگاه دشمنان ایجاد کردهاند و ما از این احساس مسئولیت و همراهی و حمایت از یکایک آنان قدردانی میکنیم.

سردار شریف تلاش اصحاب رسانه در ارائه تصویر اطمینانبخش از وحدت و هماهنگی ارتش و سپاه و یکپارچگی نیروهای مسلح برابر جبهه دشمن را ستودنی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که اختلاف افکنی بین نیروهای مسلح و مدافع انقلاب و تضعیف نهادهای مهم و محوری نظام و شبههافکنی پیرامون مأمویتها و کارکردهای سپاه و نقش مستشاری آن در کنار دولت، ارتش و نیروهای مردمی عراق و سوریه علیه تروریستهای تکفیری در دستور عملیاتی رسانههای دشمن و اتاقهای فکر امریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه قرار گرفته است، اصحاب رسانه با هوشمندی و احساس مسئولیت به مثابه یک لشکر منسجم و قدرتمند به صحنه آمدهاند و خطوط تهاجمی دشمن در این جدال نفسگیر رسانهای را با روشنگری مورد هدف قرار دادهاند. هرچند اهمیت این صحنه افزایش تلاش و اقدام در این موارد را طلب میکند.

وی تصریح کرد: رسانهها همواره به این حقیقت اذعان داشتهاند که سپاه بهعنوان یک سازمان هوشمند و پیش رو در عمل انقلابی با رصد و پایش فراگیر تحرکات دشمن و جریانهای داخلی، منطقهای و جهانی طراحی لازم برای مقابله با تهدیدات فراروی کشور را مد نظر قرار داده است و در واقع بیداری و هوشیاری ملت ایران برابر دشمنان را به رخ بدخواهان میهن اسلامی کشیده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نحوه مواجهه رسانهها با ماجرای دستگیری تفنگداران دریایی امریکا در خلیج فارس را از افتخارات ملت ایران و سند درخشندگی اصحاب رسانه در کشورمان معرفی کرد و گفت: به رخ کشیدن خفت و ذلت نظامیان امریکایی در جریان دستگیری تفنگداران دریایی این کشور در ماجرای توقیف شناورهای رزمی متجاوز ایالات متحده در آبهای کشورمان در خلیج فارس توسط رزمندگان غیور و شجاع نیروی دریایی سپاه، از خاطرات ماندگاری است که اصحاب رسانه در حافظه تاریخی ملت ایران و چه بسا ملل جهان ثبت کردند.

مسئول روابط عمومی کل سپاه در پایان با قدردانی و تشکر از همت اصحاب رسانه در تعامل و ارتباط صمیمانه با این سازمان و تلاش ستودنی در انعکاس صادقانه مواضع، دیدگاهها، عملکرد و توانمندیهای نیروهای چندگانه سپاه و نیز بسیج و مجموعههای سازندگی و محرومیتزدایی در این نهاد، تأکید کرد: به صحنه آمدن رسانهها برای مقابله با هجمهی رسانهای ناجوانمردانه دشمن علیه سپاه و پاسخ قاطع و هوشمندانه به شبههافکنیها و تردیدآفرینیهای آنان نسبت به مأموریتها و حوزههای عملکردی و نقشپذیری این نهاد در حوزههای غیر دفاعی که بدخواهان کشور با فریب، دروغ و تحریف آن همواره در پی القای دخالت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ بودهاند، انتظاری است که انشاءالله مانند همیشه با لبیک جامعه رسانهای کشور روبهرو میشود.

انتهای پیام/ 221

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار