به روز شده در: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷
در نامه‌ای به فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان شد؛
حسن عباسی طی نامه ای سرگشاده خطاب به فرمانده کل ارتش، نسبت به حواشی به‌وجود آمده پس از انتشار بخشی از اظهارات خود عذرخواهی کرد.
کد خبر: ۹۳۸۶۸
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۹ - 01August 2016

حسن عباسی از ارتش عذرخواهی کرد

به گزارش گروه دفاعی و امنیتی دفاع پرس، حسن عباسی طی نامه ای سرگشاده خطاب به امیر سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، نسبت به حواشی بوجود آمده پس از انتشار بخشی از اظهارات خود توضیحاتی داد.

متن نامه عباسی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر سرلشکر سید عطاءالله صالحی
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
با تقدیم احترام

مستحضرید که تقطیعی یک دقیقهای از یک جلسه از سلسله جلسات دروس تخصصی دانش دکترینولوژی در دانشگاه تهران منتشر گردیده که شنیدهام موجب رنجش دوستان من در ارتش جمهوری اسلامی شده است. مایل بودم در روزهای قبل مصدع اوقات شوم و مراتب عذرخواهی قلبی خود را به جای آورم تا جنابعالی به جامعه ارتش انقلابی اسلام تقدیم بفرمایید، اما در تماسی که با استاد ارجمندم امیر دریادار کوچکی داشتم، ترجیح بر این شد تا پس از رفتن من به دادسرای نظامی باشد که شائبۀ تأثیر بر دادگاه پیش نیاید؛ از اینرو پس از حضور در دادسرای نظامی، امروز فرصتی حاصل شد که با تأخیر چند روزه، مراتب عذرخواهی خود را به جنابعالی به عنوان فرماندۀ برادران غیور ارتشی تقدیم نمایم. اما برای شفافیت موضوع، چند نکته را به استحضار جنابعالی میرسانم:

1ـ تقطیع مطالب علمی، فلسفی، روایی، و قرآنی در تاریخ همواره به عنوان یک اقدام رذیلانه مطرح بوده است؛ مانند آنکه مشرکی، آیۀ قرآن را تقطیع میکرد که «لاتقربوا الصلوه» و نتیجه میگرفت که به نماز نزدیک نشوید؛ حال آنکه این آیه قبل و بعد دارد و فهم و استنباط از آن، نیازمند در نظر داشتن همۀ آیه است.

2ـ به تبع، تقطیع «یک دقیقهای» از جلسۀ 230 دورۀ طرحریزی استراتژیک در افق 1414 در دانشگاه تهران، به تاریخ 1389/04/3 موسوم به کلبه کرامت نیز مصداق همان رفتار است. دورۀ طرحریزی استراتژیک در افق 1414، مبتنی بر کلیات دانش دکترینولوژی است که در تنها کرسی نظریهپردازی مستمر علوم انسانی در سطح تهران است که از 1385 تاکنون در یک بازۀ زمانی ده ساله استمرار داشته و به توفیق الهی، اکنون به جلسۀ 650 رسیده است.

الفـ مباحث علوم اقتدارآفرین که در این سلسله جلسات مطرح شدهاند، طیف وسیعی از موضوعات را در بر دارد که نه تنها شامل مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فلسفی، جامعهشناسی، ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، و ژئوکالچر است، که حوزههای روانشناسی، کلام، ارتباطات، هنر، منطق، حقوق اساسی، تاریخ، امنیت، و علوم قرآنی را در بر میگیرد. اندیشهجویان این کلاسها تاکنون 284 پایاننامۀ دکتری و کارشناسی ارشد را در موضوعات مذکور دفاع کردهاند.

بـ تعدادی از افسران جوان ارتش نیز در جمع دانشجویان این دورهها هستند که موفق به اخذ گواهی فارغالتحصیلی شدهاند. همچنین تعدادی از فرماندهان ارتش، سپاه، و نیروی انتظامی نیز به صورت غیرحضوری از این مباحث استفاده میکنند که امیر سرافراز ارتش اسلام سرتیپ پوردستان از آن جمله هستند که همواره در طول سالیان ـ از 1389 به این سو ـ پیگیر دریافت فیلم کلاسها بوده و از طریق دفترشان، کتباً ما را مورد محبت و لطف خود قرار دادهاند.

جـ در طول جلسات متعدد از 650 جلسۀ برگزارشده در این دوره، به دفعات به ابعاد گوناگون نقش استراتژیک ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قدرت ملی پرداخته شده است؛ برای نمونه در جلسۀ 205 که در 1388/12/06 در دانشگاه تهران برگزار شد، با توجه به عملیاتی شدن پروژۀ ساخت ناو جماران، به طور مبسوط به موضوع ضرورت اجرایی شدن قابلیت استراتژیک نیروی دریایی ارتش در قالب نیروی دریایی راهبردی پرداخته شد. البته ـ و احتمالاً ـ مستحضرید که ایدۀ نیروی دریایی استراتژیک، در جلسات دکترین مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه در 1374 مطرح شد. آن جلسات که در دفتر فرماندهی وقت نیروی دریایی برگزار میگردید توسط خود آقای شمخانی مدیریت میشد، و برادرانی چون سردار فدوی، یا بزرگانی همچون دریادار شهید رودکی و مرحوم تیمسار دانهکار در مباحث درگیر بودند. ماحصل آن مباحث را در سال 1375 در قالب ‹دکترین دست دراز› نگاشتم که نخستین متن استراتژیک نیروی دریایی شد و اکنون پس از بیست سال بهمرور، اهداف پیدایش نیروی دریایی استراتژیک بیشازپیش نمایان میشود.

دـ در سخن از دورۀ خدمت در نیروی دریایی، خالی از لطف نیست که از مأموریتهای بازرسی مشترک در سطح نیروهای مسلح نیز یاد کنم که اوج همدلی ارتش و سپاه بود؛ چه در بازرسیهای عملیاتی که همراه با تیمسار یگانهفر به نمایندگی از ارتش و سپاه میرفتیم و از ایشان بسیار آموختم، و چه در بازرسیهای اعزامی از ستاد کل نیروهای مسلح در بازۀ 1370 تا 1375 تحت فرمان شهید صیاد شیرازی که در گروه عملیات زیر نظر تیمسار شاهینراد توفیق خدمت داشتم و در کنار تیمسار پیرایش که ارشد تفنگداران دریایی ارتش بود بازرسی از نیروهای تکاور و تفنگدار ارتش و سپاه را بر عهده داشتیم. در ماجرای تشویق جناب آقای حبیب سیاری  در جریان بازرسی سراسری سال 75-1374، پس از بازدید از جزیرۀ ابوموسی، و ارزیابی از تیپ تفنگداران و تکاوران دریاییِ تحت امر ایشان، همان شب در ناو خارک در جلسۀ نهایی بازرسی، با توجه به حسن فعالیت ناخدا سیاری، به اتفاق تیمسار پیرایش، درخواست تشویقی در سطح ارتقاء وی را با ارزیابی کیفی مثبت از مدیریت ایشان تقدیم کردیم که مورد تأیید شهید صیاد واقع شد.

3 ـ تقطیع یک قطعۀ یک دقیقهای از جلسۀ 230 دورۀ کلبۀ کرامت از سوی جریان ضدانقلاب، اجرا و ابتدا در یکی از صفحات شبکههای اجتماعی مربوط به عناصر سلطنتطلب باستانگرا نشر یافت و سپس در سایر صفحات ضدانقلابیون  و همچنین فتنهگران بازنشر داشت.

4 ـ در مجموع 91% از این فضاسازی، در شبکههای اجتماعی از سوی ضدانقلاب خارجنشین و لیبرالهای وطنی و عناصر فتنۀ سبز، و 9% آن از سوی رسانههای رسمی انعکاس داشته است. عصر امروز 1395/05/11 مقرر است که در جلسهای در سازمان حفاظت اطلاعات، مستندات این فضاسازی ضدانقلابیون و لیبرالها در فضای سایبر تحویل شود که حاوی نکات حیرتانگیزی از ترفندهای فتنهگران است؛ البته مجلد مستندات به محضر جنابعالی تقدیم خواهد شد.

5 ـ نکتۀ مهم این است که تلاش لیبرالها و ضدانقلاب از این فضاسازی عمدتاً برای منحرف کردن اذهان عمومی از اهم مسائلی مانند اقامۀ قسط بهویژه در حوزۀ فیشهای نجومی، رکود فراگیر اقتصادی، خیانت آمریکا در پسابرجام، مذاکرات شهریور 1365 پاریس، انتشار ابعاد محرمانۀ مذاکرات اتمی در رسانههای غربی، ناامنیها و تروریسم منطقهای، رجزخوانی عربستان برای ایران، و عدم پیگیری جنبش مردمی مقاومت اقتصادی در کشور بوده است.

از این رو، جنابعالی و جامعۀ معظم ارتش جمهوری اسلامی، مطمئن باشید که پاسخ ما در حوزۀ جنگ نرم و جهاد کبیر، علیه پاشنههای آشیل لیبرالهای فتنهگر، سهمگینتر از پیش خواهد بود، چراکه فرمود «و قاتلواهم حتی لاتکون فتنه» انشاءالله.

حسن عباسی
رئیس مرکز بررسیهای دکترینال

انتهای پیام/111

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها