به روز شده در: ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
سید حسن نصرالله:
دبیرکل حزب‌الله لبنان خطاب به صهیونیست‌ها گفت: اگر رژیم صهیونیستی تهدید می‌کند یک میلیون و نیم لبنانی را آواره می‌کند، در صورت تحمیل جنگ بر ما، مقاومت میلیون‌ها صهیونیستی را آواره می‌کند‌.
کد خبر: ۴۷۷۵۷
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۴ - 06June 2015

تحمیل جنگ به لبنان میلیون‌ها اسرائیلی را آواره می‌کند/در قلمون دست برتر با حزب‌الله و ارتش سوریه است

به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسمی که بههمت جمعیت کشاف المهدی(ع) برگزار شد درباره موضوعات سیاسی، داخلی، منطقهای، سخنان خود را آغاز کرد.

وی در آغاز سخنانش سالروز میلاد باسعادت حضرت صاحب العصر و الزمان امام مهدی(ع) را به مردم لبنان و همه مسلمانان جهان تبریک گفت و افزود: امیدوارم خداوند همه ما را از یاران و انصارش قرار دهد.

نصرالله که سخنانش بهطور مستقیم از شبکه تلویزیونی المنار در حال پخش است، افزود: به برخی مسائل مایلم اشاره کنم، عنوان اول مربوط به دشمن صهیونیستی است. دشمن چند روز پیش رزمایشی در داخل اراضی اشغالی با عنوان نقطه تحول8 برگزار کرد.

در جنگ 33روزه نبرد را به داخل خاک دشمن کشاندیم

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: دشمن اسرائیلی اعتراف کرد که در جنگ جولای 2006 پیروز نشد و چیز جدیدی اضافه شد که آن وارد کردن جبهه داخلی به جنگ بود و اسرائیل مجبور شد رزمایشهایی در جبهه داخلی برگزار کند. جهبه داخلی همواره از جنگها دور بود، اما در جنگ جولای، جنگ به داخل خاک دشمن کشانده شد‬.

وی افزود: بهمناسبت برگزاری این رزمایش، شماری از مسئولان اسرائیلی، تهدیدهایی را علیه لبنان بر زبان جاری کردند، تهدید به انفجار و کوچاندن مردم‬ (لبنان)، اولاً این تهدیدها بخشی از جنگ روانی است که ما از زمان شکل گیری این رژیم به آن عادت کردهایم، بخشی از سلاح دشمن برای وارد کردن شکست به ملتهای عرب، جنگ روانی بود‬.

 نصرالله گفت: این رژیم از لحظهای که تأسیس شد [موجودیتش] مبتنی بر کشتار، انفجار و جنایات بود و لبنانیها و ملتهای منطقه به یاد دارند که دشمنی بهنام اسرائیل وجود دارد و این ماهیت تجاوزکارانه دشمن است که در اظهارات مسئولان رژیم نشان داده میشود‬.

از تهدیدات دشمن هراسی نداریم

دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به صهیونیستها گفت: شما این حقیقت را درک کردید که ارتش شما شکست خورد و به همین سبب این رزمایش، اعتراف کاملی است به این که مقاومت، توانمندیهایی دارد که تمام این مناطقی که در آن رزمایش برگزار میشود، در تیررس آن قرار دارد‬. این مسئله واضح و قطعی است و سران دشمن و جامعه دشمن میدانند که این تهدیدها هرگز سبب تقدم و تأخر هیچ چیزی نخواهد شد، ما نه از جنگ شما میترسیم و نه از تهدیدهایتان‬.

وی افزود: اگر شما گمان میکنید که ما در قلمون به خود مشغول هستیم، بدانید این مسئله هیچچیزی را تغییر نخواهد داد و من به ملت لبنان میگویم که از این تهدیدها نهراسند‬.

جزئیات نبرد عرسال و قلمون

نصرالله درباره نبرد رزمندگان مقاومت در عرسال و قلمون گفت: در هفتههای گذشته پروندهای مطرح شد که لبنان آن را با قدرت مطرح کرد؛ نامش شهرک عرسال و تپههای عرسال و اشغال این مناطق از سوی تروریستها بود‬. اولاً در موضوع شهرک عرسال، ما صریح و شفاف بودیم، تأکید میکنم که به این فکر نکرده بودیم و برنامه ریزی نکرده بودیم و هیچیک از ما نگفته بود که میخواهیم وارد شهرک عرسال شویم، بلکه همواره میگفتیم که این شهرک اشغال شده است و مسئولیت آزادی آن، بهعهده دولت و ارتش لبنان است‬.

‫وی افزود: ما تمام ویژگیهای موجود در شهرک عرسال را میدانیم، در موضوع تپههای عرسال، ما بسیار واضح و شفاف بودیم، ما در برابر یک نمونهای از نفاق سیاسی و گمراه سازی سیاسی و بهره برداری شوم سیاسی بودیم‬. برخی افراد نبردی را ابداع کردند که نامش شهرک عرسال بود و بهزعم خود آمدند از آن دفاع کنند، آنها القا میکنند که حزب الله میخواهد وارد شهرک عرسال شود، در حالی که این مسئله صحت ندارد و (ادعای آنها) نفاق و دورویی است‬.

درصدد ورود به شهرک عرسال نیستیم

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما درصدد ورود به شهرک عرسال نیستیم، زیرا این مسئولیت ارتش و دولت است و از تمام کسانی که از این مسئله برای دامن زدن به مسائل طایفهای بهره برداری میکنند، میخواهم از این کار دست بردارند. مسئله این است که شهرک عرسال از بحث و جدال سیاسی خارج شده است و بهعهده فرماندهی ارتش لبنان است، لبنانیها به این چشم دوختهاند تا ارتش به این مسئولیت ملی و بزرگ و بسیار مهم عمل کند‬.

نصرالله افزود: در موضوع تپههای عرسال، آنچه سبب تسریع امور شد، تجاوز افراد مسلح به مراکز ارتش سوریه و مقاومت بود، این تجاوز مستقیم میدانی بود که نبرد قلمون را جلو انداخت و این چیزی بود که تقریباً در تپههای عرسال رخ داد، ما متجاوز نیستیم بلکه آزادکننده و مقاوم هستیم.‬

‬وی گفت: آن زمان که اسرائیل خانههای ما را ویران میکرد و خانههایش سالم میماند، گذشت، زمانی که زیرساختهای ما را ویران میکرد و زیرساختهای خودش سالم میماند، گذشت، زمانی که شهروندان ما را بیرون میراند و شهروندانشان در شهرکها میماندند، هم گذشت، این مسائل از سال 2006 به پایان رسید‬.

در جنگ آینده میلیونها اسرائیلی آواره خواهند شد

نصرالله تصریح کرد: آنچه رخ داد، بزرگتر از سال 2006 است، اگر اسرائیل تهدید میکند یک میلیون و نیم لبنانی را آواره میکند، در صورت تحمیل جنگ بر ما، مقاومت میلیونها اسرائیلی را آواره میکند.

آزادی دهها کیلومتر از اراضی اشغالی گروههای تکفیری


دبیرکل حزب الله لبنان گفت: آنچه سبب تسریع در نبرد تپههای عرسال شد، تجاوز جبهه النصره به تپههای یونین بود، نبرد همچنان ادامه دارد و ما توافق کردیم که نبرد خود گویای همهچیز است، دهها کیلومتر مربع از اراضی اشغالی با تلاشهای رزمندگان مقاومت آزاد شد‬.

دست برتر رزمندگان مقاومت در قلمون و عرسال

نصرالله ادامه داد: همچنین پیشروی مهم و بزرگتری در تپههای فلیطا در منطقه قلمون حاصل شد که دستاوردهای روزهای اخیر عملاً و بدون هرگونه بحث و حرف و حدیثی سبب میشود که رزمندگان مقاومت دستبالا را چه در تپههای قلمون یا تپههای عرسال داشته باشند‬. ما اعلام کردیم اگر دولت از مسئولیت خود شانه خالی کند، مردم بعلبک هرمل هرگز از مسئولیت خود شانه خالی نخواهند کرد و در عمل هم عشایر آمادگی خود را برای ایستادگی و فداکاری اعلام کردهاند‬.

بهاندازه کافی نیرو داریم

دبیرکل حزب الله لبنان در سخنان خود خواستار اتحاد و همبستگی میان آحاد ملت لبنان شد و تأکید کرد: ما در این مرحله به این همبستگی و حمایت نیاز داریم، ما نیازی به نیرو (رزمنده) نداریم زیرا بهاندازه کافی برای رسیدن به هدف نیرو داریم، اما آنچه در عمل نیاز داریم، این همبستگی است‬. شرایط اکنون بهگونهای نیست که نیاز به نیروهای داوطلب مردمی و یا بسیج عمومی داشته باشیم، ما درصدد تشکیل نیروی داوطلب مردمی و گردانها نیستیم و تمام کسانی که حمایت خود را اعلام کردهاند، از آنها تشکر میکنیم‬.

نبرد تپههای عرسال، مأموریت ارتش لبنان را تسهیل خواهد کرد و سبب کاهش بار از روی دوش آن خواهد شد و بهشکل زیادی گامهایی را که ارتش باید انجام دهد، تسهیل خواهد بخشید‬.

نصرالله درباره دولت لبنان گفت: امیدوارم که مسئولان و دولت امور را بهطور جدی پیگیری کنند. کسانی که در انتظار تغییراتی در یمن یا عراق یا منطقه هستند، در توهم به سر میبرند و بر سراب امید میبندند‬. مسائلی وجود دارد که دولت باید مسئولیت حل و پیگیری آن را بهعهده بگیرد‬.

ادعای دخالت ایران در انفجارهای عربستان بیپایه و اساس است

 نصرالله درباره داعش گفت: نکته عجیب این است که بیش از یک سال از ظهور داعش میگذرد، بحث و بررسی درباره اینکه داعش ساخته و پرداخته چهکسی است مطرح شد، ما در زمان گمراه سازی رسانهای و سیاسی بسیار گستردهای قرار داریم، باید توضیح دهیم که هنگام رخ دادن دو انفجار اخیر در عربستان، برخی رسانهها متهم کردند که داعش در پس این انفجارها و ایران هم در پس آن قرار دارد‬، آیا عاقلانه و منطقی است که جمهوری اسلامی ایران که متهم به نشر تشیع و هرآنچه مربوط به شیعیان است، حامی داعش باشد؟‬

وی افزود: رزمندگان شجاع و کسانی که به ایمان و فداکاری آنها ایمان داریم، و کسانی که شهید و مجروح تقدیم کردند، همان آنها هستند که اکنون در این کوههای مرتفع میجنگند‬، این اتهام هیچ دلیل و پایه و اساسی ندارد، خلاف عقل و منطق است، همچنین متهم کردن اسد به حمایت از داعش هم مسئله عجیب و غریبی است و از امور مضحک است، این ادعا که من داعش را تأسیس کردم، هم بسیار سخیف و بیاساس است‬.

القاعده ساخته آمریکا، عربستان و سازمان اطلاعات پاکستان است

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: داعش در اصل، شبکه القاعده در عراق است که بهتناوب، رهبری آن را ابوعمر البغدادی و دیگران بهعهده گرفتهاند، خیلی واضح و شفاف است که داعش، همان تشکل القاعده است که بهسبب اختلاف بر سر رهبری میدانی در سوریه از آن جدا شد،‬ همه دنیا میدانند که آمریکا، عربستان و سازمان اطلاعات پاکستان، القاعده را تأسیس کرد که این مسئله در کتابها و تألیفات زیادی که از این مسئله حرف زدهاند، موجود است‬.

وی افزود: داعش هم دارای همان منشأ آمریکایی ــ سعودی پاکستانی است (یکی از شاخههای القاعده است) و اعترافاتی از سوی آمریکاییها در این زمینه وجود دارد‬. همه جهان بر این اساس رفتار میکنند که داعش تهدید و خطر بزرگی است، تنها مسیحیان و اقلیتها را تهدید نمیکند، بلکه تمام جهان را تهدید میکند و اگر لبنان هم بخشی از جهان باشد، قطعاً داعش این کشور را هم تهدید میکند که عملاً داعش در مرزها حضور دارد‬.

کسانی که با داعش میجنگند، به تأسیس داعش متهم میشوند

نصرالله اظهار داشت: داعش در تپههای عرسال در داخل خاک لبنان حضور دارد، به همین خاطر امیدوارم که همه به تشخیص و شناساندن دشمن کمک کنیم، کسانی که واقعاً با داعش میجنگند، خود به تأسیس داعش متهم هستند، یعنی ایران و سوریه، اما دیگران به داعش در رسانهها کمک میکنند و نفت آن را میفروشند و به آن پول میدهند.‬

رژیم سعودی صدای مخالفان جنگ یمن را خفه میکند

نصرالله درباره تجاوز عربستان به یمن گفت : 72 روز از این جنگ گذشته است، این جنگ بسیار واضح و آشکار است و اگر کسی حتی با واقعبینی به آن اعتراض کند، نظام سعودی با تمام وسایل و تهدید برای ساکت کردن تمام این صداها (اعتراضات) تلاش میکند، نظام سعودی نمیخواهد که حتی یک نفر دهانش را برای محکومیت این تجاوز و انتقاد از آن باز کند.‬

هیچیک از اهداف اعلامشده جنگ محقق نشده است‬

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: ما هرلحظه این تجاوز وحشیانه آمریکایی سعودی علیه ملت یمن را محکوم میکنیم‬، موضع ما در قبال این تجاوز هراندازه طول بکشد، تغییر نخواهد کرد‬. افق و چشمانداز این تجاوزگری چیست؟ ویرانگری، کشتار و ریختن خون انسانها، دلیل قدرت نیست و هیچیک از اهدافی که اعلام شده بود، محقق نشده است‬.

رئیسجمهور یمن مجبور به بازگشت به نشست ژنو شد

نصرالله با اشاره به شروط منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن برای حضور در نشست ژنو و عقبنشینی وی از این شروط گفت: رئیس جمهور یمن که میگفت هرگز در گفتوگوها شرکت نخواهد کرد، اکنون مجبور شده است به ژنو برود زیرا دیگر هیچ راه حلی در مقابل خود نمیبیند‬.

انتهای پیام/ک.ف
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها