به روز شده در: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۴
فتح خرمشهر، فتح خون/
با گذشت ١٠ روز از آغاز عملیات بیت‌المقدس، مرحله سوم این عملیات با هدف تأمین قسمتی دیگر از نوار مرزی و پیشروی به‌طرف جاده خرمشهر ـ شلمچه برای بستن راه‌های عقب‌نشینی دشمن و تکمیل محاصره خرمشهر آغاز شد.
کد خبر: ۴۵۵۳۸۹
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵ - 09May 2021

به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، ﻋﻤﻠﯿﺎت «ﺑﯿﺖ‌اﻟﻤﻘﺪس» که در اداﻣﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ عملیات‌های آزادﺳﺎزى ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﻟﻰ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﺷﺪ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺼﻠﻰ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی را در روﻧــﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

در پی ﭘﯿﺮوزى اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت و آزادﺳﺎزى ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، ﺗﺤﻮﻟﻰ راﻫﺒﺮدى در روﻧﺪ ﺟﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﻰ ﻋﺮاق در دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف تجزیه‌طلبانه‌اش در اﯾﺮان و ﺑﺮاﻧﺪازى ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳــﻼﻣﻰ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آزادى ﺧﺮﻣﺸــﻬﺮ ﺟﺮاﺣﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اﺷﻐﺎل آن ﺑﺮ روح و ﺟﺴﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺷﮑﺴﺖ و ﺣﻘﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام و ﭘﯿﺮوزى ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ.

اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﻰ در داﺧﻞ اﯾﺮان و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اى و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﻰ ﻋﺮاق را ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮى ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌آمد، ﺑﻪ ﮐﺸﻮرى بی‌ثبات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد. با توجه به اینکه عملیات بیت‌المقدس از ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ تا سوم خرداد ۱۳۶۱ انجام شد، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بر آن شده است تا اتفاقات این رویداد بزرگ و مهم را به‌صورت روزبه‌روز از کتاب روزشمار جلد نوزدهم جنگ ایران و عراق با عنوان «آزادسازی خرمشهر» به‌صورت گزارش بیان کند.

تداوم عملیات و شکست دشمن قبل از عقب‌نشینی نیرو‌های عراقی / آغاز مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس

تداوم عملیات و شکست دشمن قبل از عقب‌نشینی نیرو‌های عراقی

به دنبال عقب‌نشینی اجباری ارتش عراق از شمال منطقه عملیات بیت‌المقدس (جنوب کرخه‌کور)، امروز فرماندهی قرارگاه فجر نیز از منطقه شرق فکه گزارش داد که نیرو‌های عراقی از رودخانه دویرج تا پشت نوار مرزی عقب رفته‌اند. درهمین‌حال، نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع هم در تماس با فرمانده نیروی زمینی ارتش، با اشاره به آخرین مصوبه شورای عالی دفاع گفت قبل از اینکه دشمن به پشت مرز‌ها برود و بگوید که با اختیار خودم آمدم، عملیات را تا داخل عراق ادامه دهید. [۱]

بررسی طرح مانور مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس با حضور فرماندهان ارتش و سپاه

به‌منظور بررسی طرح مانور مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس، امروز جلسه‌ای با حضور فرماندهان ارتشی و سپاهی در قرارگاه مرکزی کربلا تشکیل و مقرر شد که امشب علاوه بر قرارگاه فتح که باید قسمتی دیگر از نوار مرزی شمال شلمچه را تأمین کند، قرارگاه نصر، در حدفاصل جاده اهواز خرمشهر (جنوب گرمدشت) و نوار مرزی به‌طرف جاده خرمشهر شلمچه وارد عمل شده و ضمن آزادسازی این جاده، محاصره خرمشهر را در خشکی تکمیل کند. [۲]

تداوم عملیات و شکست دشمن قبل از عقب‌نشینی نیرو‌های عراقی / آغاز مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس

ابلاغ طرح مانور مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس به قرارگاه‌های عملیاتی

پس از جلسه صبح امروز فرماندهان سپاه و ارتش در قرارگاه مرکزی کربلا، دستور جزء به‌ جزء طرح مانور مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس تهیه و به قرارگاه‌های عملیاتی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل مقرر شد قرارگاه فتح ضمن انهدام قوای زرهی عراق در حاشیه غربی نوار مرزی، برای تأمین مرز اقدام کرده، سپس در این محور به سمت جنوب (شلمچه) پیشروی کند. به قرارگاه نصر هم دستور داده شد علاوه بر ادامه پیشروی در جبهه غربی (از خاکریز دژ تا نوار مرزی) در منطقه جنوبی خود (از شمال سیل‌بند عرایض) نیز به‌طرف جاده خرمشهرـ شلمچه پیشروی و همزمان با قطع راه‌های عقب‌نشینی ارتش عراق از شلمچه، حدفاصل نهر عرایض تا نوار مرزی شلمچه، و سپس خرمشهر را آزاد و پاک‌سازی کند. برای اجرای این دستور، یگان‌های سپاه و ارتش می‌بایست بدین نحو وارد عمل شوند:

فتح ١ (تیپ ۱۴ امام حسین (ع) سپاه و تیپ ١ زرهی لشکر ٩٢ ارتش) در نوار مرزی تقاطع جاده حسینیه مرز.

فتح ٣ (تیپ ٨ نجف سپاه و تیپ ٣ زرهی لشکر ٩٢ ارتش) در نوار مرزی جنوب فتح ١.

نصر ١ (تیپ ٧، ولی عصر (عج) سپاه و تیپ ١ پیاده لشکر ٢١ ارتش) در نوار مرزی جنوب فتح ٣.

نصر ٢ (تیپ ٢٧ محمد رسول‌الله (ص) سپاه و تیپ ٢ پیاده لشکر ٢١ ارتش) در نوار مرزی جنوب نصر ١.

نصر ٣ (تیپ ٣١ عاشورای سپاه و تیپ ٣ پیاده لشکر ٢١ ارتش) در منطقه مجاور شرق نوار مرزی به‌طرف جاده شلمچه خرمشهر و تأمین منطقه مرزی شلمچه.

نصر ٧ (تیپ ٢۵ کربلای سپاه و تیپ ۵۵ هوابرد ارتش) در جناح چپ (شرق) نصر ٣ به‌طرف جاده شلمچه خرمشهر به‌ منظور قطع کلیه راه‌های ارتباطی دشمن.

نصر ۵ (تیپ ٢٢ خرمشهر سپاه و تیپ ٢٣ نوهد ارتش) در جناح چپ (شرق) نصر ٧ به‌طرف غرب نهر عرایض و پل‌نو و محاصره خرمشهر از سمت غرب و آزادسازی آن.

نصر ۶ (تیپ ۴۶ فجر سپاه) در محور جاده اهواز خرمشهر (از کیلومتر ١٠٣) به‌طرف نهر عرایض و پل‌نو همراه با نصر ۵ برای محاصره و آزادسازی خرمشهر.

نصر ٨ (تیپ ٢ زرهی لشکر ٩٢ ارتش) به‌عنوان احتیاط.

نصر ۴ (تیپ ۴ زرهی لشکر ٢١ ارتش) به‌عنوان احتیاط.

نصر ٩ (تیپ ١٧ علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) سپاه) به‌عنوان احتیاط. [۳]

قرارگاه قدس نیز در مرحله سوم عملیات، مأموریت دارد پس از رسیدن به دژ مرزی (دو کیلومتری شرق نوار مرزی) در حدفاصل نوار مرزی کیلومتر  ٢٨ شمال شلمچه تا کوشک، وضعیت پدافندی اتخاذ کند و با اعزام و گسترش نیرو‌های تأمین به جلو، مرز را پوشش دهد. [۴]

آغاز مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس

قرارگاه مرکزی کربلا (فرماندهی مشترک سپاه و ارتش) در ساعت ٢٢:۴۵ با اعلام رمز مبارک «بسم‌الله الرحمن الرحیم، بسم‌الله القاصم الجبارین، لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)» فرمان آغاز سومین مرحله از عملیات بیت‌المقدس را صادر کرد. یگان‌های فتح ١ (تیپ ۱۴ امام حسین (ع) سپاه و تیپ ١ زرهی لشکر ٩٢ ارتش) و فتح ٣ (تیپ ٨ نجف سپاه و تیپ ٣ زرهی لشکر ٩٢ ارتش) به سمت تانک‌های دشمن، که گفته می‌شود متعلق به تیپ مستقل ١٠ زرهی عراق بوده و در سه کیلومتری غرب مرز (روی جاده مرزی عراق) مستقر هستند، حرکت خود را آغاز کردند. نصر ١ (تیپ٧، ولی عصر (عج) سپاه و تیپ ١ پیاده لشکر ٢١ ارتش) و نصر ٢ (تیپ ٢٧ محمد رسول‌الله (ص) سپاه و تیپ ٢ پیاده لشکر ٢١ ارتش) نیز در جناح چپ قرارگاه فتح و از دژ مرزی به سمت نوار مرزی و نصر ٣ (تیپ ٣١ عاشورای سپاه و تیپ ٣ پیاده لشکر ٢١ ارتش)، نصر ٧ (تیپ ٢۵ کربلای سپاه و تیپ ۵۵ هوابرد ارتش)، نصر ۵ (تیپ ٢٢ خرمشهر سپاه و تیپ ٢٣ نوهد ارتش) و نصر ۶ (تیپ ۴۶ فجر) به ترتیب از حاشیه شرقی نوار مرزی تا جاده اهواز ـ خرمشهر به‌طرف جنوب وارد عمل شدند.

دقایقی پس از آغاز عملیات، اعلام شد که اغلب یگان‌ها با دشمن درگیر شدند. به توپخانه دستور داده شد که منطقه استقرار عراقی‌ها را زیر آتش قرار دهد. تا ساعت ٢٣:٣٠، نصر ٣، نصر ۵ و نصر ۶ اعلام کردند که خط اول دشمن را شکسته‌اند و به‌طرف جنوب در حال پیشروی هستند. نصر ٧ هنوز در خط اول نیرو‌های عراقی درگیر بود. در جناح راست منطقه عملیات هم اگر چه نصر ١ و نصر ٢ هنوز اقدام مؤثری نکرده‌اند، فتح ‌۱ و فتح ۳ در غرب نوار مرزی با تانک‌های عراقی درگیر و در حال انهدام آنها بودند.

بدین‌ترتیب، یگان‌های خودی تا آخرین دقایق امروز همچنان با نیرو‌های عراقی درگیر بودند و هنوز به اهداف پیش‌بینی‌شده خود دست نیافته‌اند. [۵]

انفجار بمب در مقابل سفارت سوریه در تهران

امروز یک بمب در مقابل سفارت سوریه در تهران منفجر شد. سفیر سوریه این حادثه را به دولت عراق نسبت داد، اما عراق این ادعا را رد کرد. [۶]

تحلیل روزنامه‌های آمریکایی از عقب‌نشینی اجباری نیرو‌های عراقی از خاک خوزستان

روزنامه‌های «نیویورک‌تایمز» و «واشنگتن‌پست» در شماره‌های امروز خود خبر عقب‌نشینی اجباری نیرو‌های عراقی از بخشی از خاک خوزستان را بررسی و تحلیل کردند.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارش خود عقب‌نشینی نیرو‌های عراق را دومین عقب‌نشینی اجباری آنها از خوزستان دانسته و اعلام کرد: «به نظر می‌رسد که جریان جنگ خلیج‌فارس به سود ایران تغییر کرده است.»

روزنامه واشنگتن‌پست نیز در گزارش خود با اعلام اینکه در پی حمله شدید قوای ایران، حدود ۳۰ هزار سرباز عراقی عقب‌ نشسته و در نزدیکی اروندرود موضع گرفته‌اند، این عقب‌نشینی را شکستی بزرگ برای ارتش عراق دانست. [۷]

منابع

[۱] سند شماره ٢٧٠۶/پ‌ن مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات بیت‌المقدس، (قرارگاه کربلا، ۱۳۶۱/۰۲/۱۹، نوار شماره ۴٩٧۴)، عبدالله درویشی، صص ٣۶ ٣٣؛ و - سند ٣٨/د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچه ثبت جنگ راوی قرارگاه کربلا در عملیات بیت‌المقدس، عبدالله درویشی، ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ تا ۱۳۶۱/۰۲/۳۰، صص ٢٢٠ - ٢١۶.

[۲] سند شماره ٢٧٣٧/پ‌ن مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: (آخرین وضعیت قرارگاه‌های فتح و نصر) عملیات بیت‌المقدس، (قرارگاه کربلا، ۱۳۶۱/۰۲/۱۹، نوار شماره ۴٩٧۵)، عبدالله درویشی، صص ۴٣ - ١.

[۳] سند شماره ٧۵١٧ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دستور جزءبه‌جزء شماره ٣ قرارگاه کربلا، ۱۳۶۱/۰۲/۱۹.

[۴] سند شماره ١١٨٠٣۴ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از فرماندهی سپاه در قرارگاه قدس به فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا، ۱۳۶۱/۰۲/۱۹؛ و - سند شماره ٧۵١۶ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دستور جزء به‌ جزء شماره ۴ قرارگاه کربلا، ۱۳۶۱/۰۲/۱۹.

[۵] سند شماره ٣٨/د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، پیشین، صص ٢٢۴ و ٢٢۵؛ و - سند شماره ٢٧٩۵/پ‌ن مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات بیت‌المقدس، (قرارگاه کربلا، ۱۳۶۱/۰۲/۱۹، نوار شماره ۵٠٢٩)، عبدالله درویشی، صص ٢١ ـ ١.

[۶] خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه گزارش‌های ویژه، شماره ۵١، ۱۳۶۱/۰۲/۲۰، ص۵، تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی،۱۳۶۱/۰۲/۱۹.

[۷] واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بولتن رادیو‌های بیگانه، صص ۴ ـ ٢، رادیو صدای امریکا، ۱۳۶۱/۰۲/۱۹.

انتهای پیام/ 118

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها