به روز شده در: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۸
جایزه کتاب سال دفاع مقدس-2
آیین اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس عصر امروز برگزار و نتیجه داوری نهایی نامزدهای این جایزه مشخص شد.
کد خبر: ۴۱۷۴۸
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۳ - 22February 2015

برترین‌های شانزدهمین دوره «جایزه کتاب سال دفاع مقدس» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس، نتیجه داوری نهایی نامزدهای «شانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس» به شرح ذیل است:

در گروه ادبیات داستانی کتاب "رنج" نوشته محمد محمودی نورآبادی، در شاخه رمان کتاب "هات" نوشته محمدعلی قاسمی در شاخه رمان، "درد" نوشته صادق کرمیار در بخش رمان، "روایتهای من" به قلم حسین شکربیگی در شاخه مجموعه داستان کوتاه بهعنوان کتابهای تقدیری انتخاب شدند.

نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه شعر و نثر ادبی

در این گروه داوران کتابی را شایسته دریافت این جایزه ندانستند.

"عاشقانههایی برای دشمن" نوشته حمید رضا شکارسریع، در شاخه شعر "ناگهان از خاک" به قلم عباس باقری، "گلایههای پرواز" نوشته اکرم کیانی در شاخه نثر ادبی به عنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در بخش گروه ادبیات نمایشی کتاب "خنکای ختم خاطره" نوشته حمیدرضا آزرنگ در شاخه نمایشنامه بهعنوان کتاب برگزیده و "بیدار رویاها" به قلم محمدرضا گوهری در شاخه فیلمنامه و کتاب "منیرو" اثر لیلا جلینی در شاخه نمایشنامه بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

 همچنین داوران در گروه مجموعههای هنری کتاب "قابهای ماندگار، جلد سوم" اثر امیرعلی جوادیان را بهعنوان کتاب برگزیده معرفی کردند.

کتابهای تقدیری این گروه، "چشمنوشتهها" اثر احسان رجبی، "عکاسان جنگ عراق علیه ایران، 1359 تا 1367 (جلد سوم)" اثر احمد علیزاده نوهی و "مجموعه آثار پوستر و تصویرسازی ابوالفضل عالی" بودند.

مقام برگزیده گروه خاطره کتاب "دختر شینا" اثر بهناز ضرابیزاده در شاخه خاطره شفاهی، "من زندهام" نوشته معصومه آباد در شاخه خاطره اسارت، "روزنوشت" اثر احمد دهقان در شاخه خاطره روزنوشت معرفی شدند.

همچنین از کتابهای "مهمان صخرهها" اثر راحله صبوری در شاخه خاطره شفاهی، "نوالدین پسر ایران" نوشته معصومه سپهری در شاخه خاطره شفاهی، "پایی که جا ماند" اثر سید ناصر حسینیپور در شاخه خاطره اسارت، "زندان الرشید" نوشته محمدمهدی بهداروند در شاخه خاطره اسارت، کتاب "چشم تر" به قلم فاطمه دوست کامی در شاخه خاطره شفاهی، کتاب "فقط غلامحسین داشت" نوشته حمید حسام در شاخه خاطره شفاهی، "چه کسی قشقرهها را میکشد" نوشته حجت شاهمحمدی در شاخه خاطره اسارت، کتاب "هستم تا بگویم" نوشته رمضان روحی در شاخه خاطره خودنوشت بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در ادامه کتاب "چشم بیدار" نوشته جلیل امجدی در شاخه زندگینامه داستانی بهعنوان کتاب برگزیده گروه زندگینامه و کتابهای "آقا سید مجتبی" اثر اصغر فکور در شاخه زندگینامه مستند، کتاب "ماه همراه بچهها" نوشته گلعلی بابایی در شاخه زندگینامه مستند، "آسایشگاه شماره 6" به قلم محمد حنیف در شاخه زندگینامه داستانی، کتاب "راهیان خرابات" اثر بنیاد سعادتی در شاخه مجموعه زندگینامه، "مرواریدهای کیو" پروانه قبادی کیا در شاخه مجموعه زندگینامه و "گلهای سپید" اثر کمیل رضوانخواه گل سپیدی در شاخه مجموعه زندگینامه در بخش کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در داوری نهایی گروه گزارش و سفرنامه داوران کتابی را شایسته مقام برگزیده ندانستند، و از کتاب "سفر به روایت سرخهها" نوشته حمید حسام به عنوان کتاب تقدیری معرفی شد.

همچنین در نتیجه داوری نهایی گروه نامه ها و وصیت نامه ها داوران کتابی را شایسته مقام برگزیده ندانستند و دو کتاب "بلورچی" نوشته علی اکبری و "همه حرفها را نمیشود نوشت" اثر کیومرث باغستانی بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه نقل و پژوهش ادبی کتاب "فرهنگ داستاننویسان دفاع مقدس 1359 تا 1389" اثر مهدی خادمی کولایی بهعنوان اثر برگزیده معرفی شد.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه نثر و پژوهش هنری کتاب "فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس (جلد سوم)" اثر مهدی حامد سقایان بهعنوان کتاب برگزیده و کتابهای "تماشاگه راز" نوشته سید مرتضی آوینی، "نگاهی دیگر" اثر آذر خزاعی سرچشمه و لیلا جلینی و کتاب "رنگ رنگ جنگ" اثر محسن حسام مظاهری بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی گروه نقد و پژوهش فرهنگی کتاب "نام اورد (دفتر دو)" اثر علیرضا صمدی بهعنوان کتاب برگزیده و کتابهای "از بردیه تا ساریه" نوشته سید حسن میری و عباس شاکریزاده ابیانه، "شرح قفس" اثر علی خاجی و گبرسی ابعاد حقوقی جنگ عراق علیه ایران" نوشته سید داوود آقایی بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه نقد و پژوهش تاریخی کتاب "روند جنگ ایران و عراق (جلد دوم) اثر حسین علایی بهعنوان کتاب برگزیده و کتابهای "بنبست در استراتژی"، "شکست در تاکتیک" اثر ناصر شعبانی، "نبرد طریق القدس" اثر امیر رزاق زاده و "گردان نهم" نوشته گلعلی بابایی بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه داستان کودک و نوجوان کتاب "بچههای کارون" نوشته احمد دهقان در شاخه داستان نوجوان بهعنوان کتاب برگزیده و کتابهای "هیچکس جزئتش را ندارد" اثر حمیدرضا شاه آبادی در شاخه داستان نوجوان و "گردان قاطرچیها" اثر داوود امیریان در شاخه داستان نوجوان بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

همچنین در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه شعر کودک و نوجوان کتابهای "آفرین بر جان بابا" نوشته محمود گودرزی و کتاب " مثل یک فرمانده" اثر زهرا داوری بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در این بخش کتابی شایسته مقام برگزیده شناخته نشد.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه مستند نگاری گروه کودک و نوجوان کتابی بهعنوان مقام برگزیده از سوی داوران معرفی نشد و کتابهای "یادگار عقاب" نوشته علی اکبر پرهیزکار، "دیدم که جانم میرود" اثر حمید داوودآبادی و "آخرین نبرد" نوشته داوود امیریان بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه گردآوریهای ادبی کتاب "اوخ شاما لار" اثر عمار احمدی بهعنوان کتاب برگزیده و کتاب "آهنگران" اثر علی اکبری بهعنوان کتاب تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه مرجعنگاری کتاب "دائره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق" اثر جعفر شیرعلینیا بهعنوان کتاب برگزیده، کتاب "فرهنگ  نمایش های جنگ_دفاع مقدس (جلد اول)" اثر تقی اکبرزاده و کتاب " فرهنگ داستاننویسان دفاع مقدس" نوشته مهدی خادمی بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه کتابهای موضوع درگیری با ضد انقلاب کردستان کتاب "همان لبخند همیشگی" اثر فرهاد خضری بهعنوان کتاب برگزیده و کتابهای "مردمیاری" اثر محمد زینالدین بهیار، "یادهای ماندگار" نوشته اسماعیل تقیزاده و "مسافر مهتاب" اثر عباس اسماعیلی بهعنوان کتابهای تقدیری معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه ترجمه یعقوب نعمتی برای ترجمه کتاب "رابطه زهراگین" در شاخه  ترجمه انگلیسی به فارسی، سید صدرالدین موسوی در شاخه ترجمه فارسی به انگلیسی، و محمدحسین واتمان در شاخه ترجمه فارسی به عربی بهعنوان مترجمان منتخب و نمونه معرفی شدند.

در نتیجه داوری نهایی نامزدهای گروه طراحی گرافیک کتاب حبیب ایلون در شاخه طراحی جلد برای طرح جلد کتاب "یک غزل خاکریز"، پرویز بیانی برای صفحهآرایی کتاب "حماسه الوند"، مسعود کشمیری برای تصویرگری مجموعه گدار و دسته دار علی" در شاخه تصویرگری کتاب کودک و نوجوان معرفی شدند.

همچنین داوران در گروه نشر و اطلاعرسانی از حسین اردستانی در شاخه نشر دولتی، محسن صادقنیا انتشارات سوره سبز، رضا حاجیآبادی انتشارات هزاره ققنوس و عمار احمدی انتشارات ساوالان بهعنوان ناشران برگزیده معرفی شدند.

همچنین مریم اسدی جعفری و اکرم دشتبان بهعنوان خبرنگاران برگزیده کتاب دفاع مقدس معرفی شدند و فاطمه ملکزادگان بهعنوان کتابدار و مسئول کتابخانه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در شاخه کتابداران بهعنوان برگزیده معرفی شد.

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها