تصاویر/ دیدار شهردار مشهد با خانواده شهید فراشباشی