سردار کارگر:
فوتوتیتر/ دفاع مقدس مصداق عینی تحقق وعده‌های الهی بود

دفاع مقدس مصداق عینی تحقق وعده‌های الهی بود