تصاویر/ مراسم احیای شب قدر در تپه نورالشهدای گرگان