عکس/ حاج قاسم در مراسم یادبود حر مدافعان حرم

عکس/ حاج قاسم در مراسم یادبود حر مدافعان حرم