عکس/ محل عروج سردار شهید «حسن باقری»

عکس/ محل عروج سردار شهید «حسن باقری»