به روز شده در: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۸
دکتر حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه:
حفظ و حراست و تعمیق و گسترش بسیج و روحیة بسیجی کلید حفظ و حراست از فرهنگ دفاع مقدس است. مقام معظم رهبری فرمودند تا بسیج هست تهدیدی متوجه نظام اسلامی نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۰۷
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۵ - 29September 2013

گسترش روحیه بسیجی کلید حراست از فرهنگ دفاع مقدس است

خبرگزاری دفاع مقدس: دفاع مقدس مردم بزرگ ایران در جبهه نظامی 25 سال پیش به پایان رسید. اما در طول این سال ها در جبهه های گوناگونی با دشمن مقابله کرده ایم. یکی از این جبهه ها جبهه فرهنگی است که دشمن با تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و جنگ نرم به مقابله با باورها و عقاید مردم و نسل جوان آمده است. ایستادگی در این جبهه و مقابله پیروزمندانه مستلزم لوازمی است باید به آنها مجهز شویم تا جلوی تاثیر فرهنگ مخرب غرب را سد کنیم. با این مقدمه گفتگویی با دکتر «حمیدرضا مقدمفر»، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پرداخته ایم که در ادامه می خوانید:


*به عنوان اولین سؤال بفرمائید چه ویژگی ها و عواملی، دوران دفاع مقدس را تبدیل به یکی از درخشنده ترین دوران تاریخ معاصر ایران  کرده است؟


در طول دفاع مقدس ما شاهد این هستیم که ارزشهای انسانی و الهی به زیباترین شکل خود متجلی شد. ایمان به خدای متعال، عشق به رهبری الهی حضرت امام(ره) و پیروی عاشقانه مردم از ایشان، معنویت، یکپارچگی و اتحاد ملی، بصیرت و شناخت دشمن و موضع داشتن در برابر او،  فرهنگ مجاهدت و شهادت طلبی و ... اینها همه در تابلوی زیبای حضور ملت ایران در دوران دفاع مقدس شکوفا شد و به منصة ظهور رسید. در کدام مقطع تاریخی دیگر میتوانید چنین تصویری را پیدا کنید و نشان دهید؟


*آیا این تصویر و این ارزشها امروز هم در زندگی ما وجود دارد؟


شاید نکتة مهم در پاسخ به این سؤال اشاره به موضوعی است که مقام معظم رهبری از آن تحت عنوان «سبک زندگی» یاد کردند. شما در دوران جنگ شاهد یک الگو برای سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی بودید. اعتقاد به معاد، ایثار و از خودگذشتگی، مهر و محبت و سادگی در زندگی، مرزبندی و تنفر از دشمن و .... از ویژگیهای سبک زندگی مردم در دوران دفاع مقدس بود.


*امروز اگر مشکلاتی در زمینة مسائل اجتماعی وجود دارد باید برگردیم و ببینیم مشکل از کجا شروع شده است، چه دیدگاهی در فرهنگ و اقتصاد، این مشکلات را ایجاد کرده است و برای اصلاح آن چه باید کرد؟


ما باید با بازخوانی تاریخ انقلاب و دفاع مقدس و بهرهگیری از ویژگی های مثبت آن دوران، به دنبال راههائی برای بازسازی هویت دینی و انقلابی در دهة پیشرفت و عدالت و رسیدن به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی باشیم.


*هر از گاهی از سوی برخی افراد در مورد جنگ و دوران دفاع مقدس شبهات و ابهاماتی مطرح میشود و با وجود اینکه بسیاری از تحلیلها و حرف ها در این زمینه تکراری است. باز شاهد طرح آنها از سوی عدهای هستیم.

به نظر شما چرا عده ای با طرح شبهات و ابهاماتی درصدد تحریف تاریخ دوران دفاع مقدس هستند؟

تاریخ دفاع مقدس در حقیقت بخش عمدهای از تاریخ انقلاب اسلامی است. تجربة دوران دفاع مقدس و دفاع در برابر دشمنان در عرصة نظامی، الگویی است که میتواند در عرصههای اقتصادی، علمی و سیاسیای که انقلاب امروز در آنها درگیر است تکرار شود. شاید هدف برخی از طرح این شبهات و ابهامات آن است که انقلاب اسلامی را از این سرمایة غنی محروم کنند و تاریخ انقلاب را از مقاومت در برابر دشمنان و سرمایة پیش برنده و مقامساز دفاع مقدس خالی کنند.


*چگونه می توان از تحریف واقعیت های دوران دفاع مقدس جلوگیری به عمل آورد؟


یکی از عرصهها رسانه است که باید مورد توجه قرارگیرد. از سینما و تلویزیون تا فضای مجازی و مطبوعات و خبرگزاری و کتاب. برنامهریزی برای ارائة محصولات مناسب که منتقلکنندة واقعیت های دوران دفاع مقدس باشند در این رسانهها اهمیت زیادی دارد.


انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسلی که جنگ را ندیده است از جمله کارهای دیگری است که باید مدنظر قرارگیرد. در این زمینه بحث اردوهای راهیان نور که خوشبختانه هر سال با استقبال خوبی از سوی مردم برگزار میشود نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. بازخوانی سیرة شهدا و بزرگداشت یاد و نام آنها از جمله دیگر راهکارهائی است که میتوان به آن اشارهکرد.


همچنین ثبت و ضبط دقیق خاطرات چهرههای اصلی و تأثیرگذار دوران دفاع مقدس کار مهم دیگری است که باید به آن همت گماشت. خوشبختانه در همة این زمینهها نهادها و سازمانهای مختلف کارهای مفیدی انجام دادهاند که البته با توجه به گسترده بودن ابعاد دوران دفاع مقدس هنوز هم در این زمینه جای کار زیادی وجود دارد.
 

*دستاوردهای دوران دفاع مقدس برای انقلاب اسلامی چه بوده است و چگونه می توان از این دستاوردها برای پیشرفت کشور در عرصه های مختلف استفاده کرد؟


دستآوردهای دوران دفاع مقدس زیاد و گسترده است، اما اکنون که منطقه در شرایط خاصی به سر میبرد بی مناسبت نیست که به دوران دفاع مقدس از این منظر توجه کنیم. حضرت امام خمینی (ره) در پیامشان بمناسبت قبول قطعنامه  598 فرمودند:«ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر کردیم.» امروز اگر محور مقاومت در منطقه زنده است و دشمن علیرغم هزینههای فراوان و جنگ روانی بیسابقه، توانائی حذف آن از معادلات منطقه را ندارد به پشتوانة تجربیات و قدرت حاصلشده برای ایران در خلال ایستادگی در طولانیترین جنگ کلاسیک قرن بیستم یعنی دوران دفاع مقدس است.


بیداری اسلامی در منطقه و خیزش ملتها برای استقلال از سلطة حکومتهای وابسته به غرب در منطقهای اتفاق میافتد که ملتها در آن ایستادگی ملت ایران بر آرمانهای خود در مقابل ابرقدرتها را به چشم دیده و از آن الگو و الهام گرفته اند.


اینها همه نتایج محسوس و نامحسوس مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی در دنیاست. باید قدر این موقعیت و جایگاه انقلاب را بدانیم و با پاسداری از اصول انقلاب و زنده و باطراوت نگهداشتن آن، زمینة بهرهبرداری از آن را برای نیل به اهداف کلان انقلاب اسلامی در دورانی که انقلاب اسلامی بعنوان رقیبی در مقابل نظامهای مادی غرب، در صحنة سیاسی جهان حضور یافته است، فراهم کنیم.


*پیرو سخنان مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان سپاه، این روزها در رسانهها صحبت از نرمش قهرمانانه است.

به نظر شما آیا «نرمش قهرمانانه» با ارزش های مقاومتی دفاع مقدس قابل جمع است یا خیر؟

ببینید آن چیزی که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری و در سخنان ایشان در جمع فرماندهان سپاه مورد تأکید بوده است؛ توجهدادن به جایگاه انقلاب اسلامی ایران در هندسة جدید قدرت در دنیاست. مقام معظم رهبری فرمودند: «چالش اساسى انقلاب عبارت است از اینکه انقلاب یک نظم جدیدى را براى بشریّت ارائه کرده.»
بنابراین نرمش قهرمانانه باید در این شرایط، یعنی قدرت منطقهای و جهانی ایران و تقابل و دشمنی آمریکا و قدرت های مادی با انقلاب اسلامی درک و تفسیر شود که در پاسخ به پرسش قبلی هم تا حدودی به آن اشاره شد.


در طول جنگ هم گاهی پیش میآمد که با تصمیم فرماندهان عملیات، عقبنشینی تاکتیکی در صحنهای در یک عملیات، مبدأ و منشأ فتوحات بعدی در همان عملیات یا عملیات بعدی میشد. ما در طراحی تاکتیک مواجهه با دشمن چه در حال تهاجم و چه در حالت دفاع و حتی عقب نشینی تاکتیکی هیچ گاه از دشمن و دشمنی او غفلت نکرده بودیم. عرصة دیپلماسی نیز از جهاتی شبیه به عرصة  جنگ است. امروز هم در صحنة جهانی که به تعبیر مقام معظم رهبری عرصة نبرد ارادههاست ما مصمم ایستادهایم و قطعا هرگونه انعطاف جمهوری اسلامی ایران در عرصة دیپلماسی با نظر به آیندة انقلاب و رعایت اصول و خطوط قرمز نظام و تحلیل کلان و بلند مدتی که از انقلاب اسلامی وجود دارد، خواهد بود.


*راهبرد امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری برای حفظ و حراست از فرهنگ دفاع مقدس چیست؟


حفظ و حراست و تعمیق و گسترش بسیج و روحیة بسیجی کلید حفظ و حراست از فرهنگ دفاع مقدس است. مقام معظم رهبری فرمودند تا بسیج هست تهدیدی متوجه نظام اسلامی نخواهد شد. ما باید با گسترش بسیج و روحیة بسیجی، زمینة حضور انسانهای مؤمن، بانشاط و با انگیزه در عرصههای مرتبط با منافع ملی و اهداف انقلاب را مهیا کنیم.


امام خمینی(ره) در یکی از پیامهایشان به رزمندگان از روحیة بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روحیة شهادت طلبی رزمندگان به عنوان «فتح الفتوح» یاد کردند. امروز این سرمایة انسانی است که میتواند در عرصههای گوناگون جهاد اقتصادی و نبرد علمی به کمک انقلاب بیآید.


*برخی ادعا می کنند فرهنگ دفاع مقدس در جامعه رو به افول است و نسل نو با این فرهنگ نتوانسته است ارتباط برقرار کند. آیا ارزش های دوران دفاع مقدس برای نسل نو جذابیت و تازگی خود را از دست داده است؟


انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مبتنی بر ارزشهای فطریاند و این ارزشها و گرایش افراد به آنها با گذر زمان تغییر نمیکنند. صداقت، اخلاص، ایثار، جهاد در راه رضای خداوند و ... اینها چیزهائی نیستند که پای بندی به آنها به دیروز و امروز یا این نسل و  آن نسل مربوط باشد.


شما امروز مشاهده میکنید که اردوهای راهیان نور با چه استقبالی از طرف مردم و بویژه دانشآموزان و دانشجویان برگزار میشود. حتی شما میبینید که کاروانهائی از کشورهای دیگر منطقه برای استفاده از فضای معنوی و ملکوتی این مناطق به ایران سفر میکنند. این نشان می دهد که ارزشهای دفاع مقدس به جغرافیا و زمان خاصی محدود نیست و همة انسانها با فطرت بیدار خود میتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و بهرهمند شوند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار